Hijs- en hefmiddelen

Voor de veiligheid van hijs- en hefgereedschap is het zaak om regelmatig de hijsmiddelen te keuren en controles uit te voeren. Als bedrijfseigenaar zorgt de slimme techniek achter de GreenMarks tool ervoor dat je dit super-efficiënt kunt laten uitvoeren en altijd zicht hebt op de inspectie-, onderhoud- en keuringsstatus van de hijs- en hefgereedschappen bij jou op de werkvloer. Veiligheidsinspecties met GreenMarks; controle en vertrouwde deskundigheid!

Veiligheidsthema’s tijdens de hijsmiddelen inspectie

De veiligheid van hijs- en hefgereedschappen kent drie belangrijke thema’s:

 • Documentatie
 • Standaard periodieke controles en inspecties
 • Periodieke keuringen met aanvullend onderzoek

Om je een beter beeld te geven van de manier waarop je de GreenMarks app in jouw voordeel kunt laten werken hebben we de veiligheidsthema’s hieronder per thema uitgewerkt.


Documentatie

Eén van de belangrijke thema’s binnen de veiligheid van hijs- en hefgereedschappen is het beschikbaar hebben van de correcte documentatie, zoals de fabrikantgegevens en gebruiksaanwijzing.

Het op orde hebben van de documentatie is onder andere van belang voor het:

 • voldoen aan de eisen die de wetgever aan bedrijven en organisaties stelt
 • voldoen aan de eisen die de branche (RI&E) en opdrachtgevers stellen
 • beheersen van risico’s en vermijden van aansprakelijkheden.

De GreenMarks app biedt een centrale locatie voor de verschillende documenten die volgens de wet- en regelgeving verplicht zijn. Zo zorg je ervoor dat de benodigde documentatie met betrekking tot het keuren van de hijsmiddelen altijd op het juiste moment beschikbaar is.


Standaard periodieke controles en inspecties

De periodieke controles en inspecties betreffen zowel controles door de gebruiker als een jaarlijkse inspectie door een deskundige. Deze standaardcontroles kun je met de app van GreenMarks als bedrijfseigenaar vaak zelf uitvoeren met de eigen medewerkers. Juist voor dit type controles biedt GreenMarks een duidelijke meerwaarde.

GreenMarks voordelen voor het uitvoeren van periodieke controles:

 • Vermijd tijdrovend papierwerk
 • Verbeter de controlegraad
 • Verhoog de betrokkenheid van medewerkers

Daarnaast kun je heel eenvoudig foto’s toevoegen van defecten en aandachtspunten tijdens het hijsmiddelen keuren. Deze foto’s zijn een waardevolle, visuele aanvulling op de inspectierapporten.


Periodiek hijsmiddelen keuren met aanvullend onderzoek

Naast de standaard periodieke controles en inspecties zijn er ook periodieke keuringen met aanvullend onderzoek. Deze keuringen worden veelal uitbesteed aan een externe deskundige, maar dankzij GreenMarks kan een bevoegde eigen medewerker deze keuring ook zelf uitvoeren. Wij zorgen er met onze gestructureerde checklist en duidelijke instructies voor dat de keuring geheel volgens de geldende brancheregels wordt uitgevoerd en voldoet aan de richtlijnen voor risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Voorbeelden van periodieke keuringen met aanvullend onderzoek:

 • Scheuronderzoek
 • Belastingproeven
 • Las-inspecties

Redenen om met GreenMarks aan de slag te gaan

 • Controles en inspecties geautomatiseerd en gestructureerd in eigen beheeruitvoerbaar
 • Meer regie over uitvoering van keuringen, samen met het keuringsbedrijf
 • Koppelingen of integraties met bestaande materieelbeheersystemen mogelijk
 • Koppelingen met diverse merken en types PAT-testers ten behoeve van NEN3140
 • Mogelijkheid tot verhuur van PAT-testers voor eigen werkzaamheden
 • Eén online omgeving met realtime overzicht van interne en externe inspecties
 • Volledig overzicht van de nog uit te voeren (herstel-)acties, inclusief foto’s

Wil je meer weten over de GreenMarks software en de voordelen? We praten je graag bij over de mogelijkheden met betrekking tot het hijsmiddelen keuren. Bel 0229-220203 of maak een afspraak met één van onze specialisten.